தொகுப்பு

Archive for the ‘வந்துவிட்டோம் வட்டத்திற்குள்’ Category

வந்துவிட்டோம் வட்டத்திற்குள் – யாசர் அரஃபாத்


மழுங்கிய மக்களை

விழுங்கிய இயக்கங்கள்;
மயக்கமான நெறி – காரணம்
இயக்கமான வெறி!!

தோய்ந்த மக்களை
தோள்கொடுத்துத்
தூக்கியது இயக்கம்;

இன்று
காலரைப் பிடிக்க அதே
தோள்களைத் தேடும்
இயக்கம்!!

கண்மணி நாயகம்
காட்டித் தந்த வழி;
இன்றுக்
கட்டித்தழுவி
சாக்கடைச்
சண்டை எங்கள்
சகோதரத்துவம்!!

ஒரே இயக்கமென்றால்
முத்தமிடுவோம்;
மாற்று இயக்கமென்றால்
துரத்திவிடுவோம்!!

சத்திய மார்கத்திற்குள்
சலிக்காத
சண்டை;
கானல் நீராய்ப் போன
சகோதரத்துவம்!!

ஒன்றுப்படவே குரல்கொடுப்போம்
ஒயாமல் – ஆனால்
தனித் தனியே!!

வெற்று இடமாய்ப் போன
எங்கள்
சஹாபாக்களின்
சகோதரத்துவம்;
இறக்கும் தருவாயிலும்
தண்ணீரைக் கொடுத்து
தரணியை விட்டு
தூயவனிடம் சென்ற உத்தமர்கள்!!

வேண்டாம் இந்தக் கொடுமை;
விட்டு விடுவோம் பகைமை;
வெறுப்பதும்
அணைப்பதும்
இருக்கட்டும் இறைவனுக்காக;

ஒன்றுச்சேர்வோம் அந்த
ஒருவனுக்காக!!

வந்துவிட்டோம்
வட்டத்திற்குள்
கலிமா சொல்லி;

இனி
வெட்டாட நினைத்தால்
வெற்றிடமாக்குவோம்!!

நன்றி:- யாசர் அரஃபாத்

**************