தொகுப்பு

Archive for the ‘லஞ்சம்’ Category

லஞ்சம் – யாசர் அரஃபாத்


bribery.jpg

மூலை முடுக்கானாலும்

மூளையைத் தட்டுவேன்;

கொடுத்துச் சரிக்கட்டினால்

யார் வாயையும் கட்டுவேன்!

விரலில் ஒளித்துக்

கரத்தில் திணிப்பான்

அவன் வேலை முடிய;

பற்களை இளித்துப்

புறங்கையை நீட்டுவான்

வேலையைச் செய்ய!

கடமையைச் செய்யவேக்

கண் தேடும் என்னை;

கொடுப்பவன்;

திட்டித் தீர்த்து

மனதாலே வீசுவான்

மண்ணை!

அடிமைப் பட்டுப்போனப் பணத்திற்கு;

அடிமாடாய் என்னிடம்;

முகம் சுளிப்பான் பணத்திற்கென்றால்;

கொண்டுச் செல்வேன் பெண்ணிடம்!

வண்ண வண்ண அலங்கரமாய்

வீட்டின் முன்னே நிற்பேன்;

வாரி அணைக்கும் மனிதனின்

ஆசையைக் கண்டு மலைப்பேன்!


எந்தப் பொருளில்
வந்தாலும் எனக்குப் பெயர்
இலஞ்சம்;
தடுமாறும் மனிதன் என்னிடம்
அடைவான் தஞ்சம்!

நன்றி:–யாசர் அரஃபாத்

நன்றி:- என் பக்கம் http://itzyasa.blogspot.com