தொகுப்பு

Archive for the ‘எல்லைத் தாண்டிய பயங்கரவாதம்’ Category

எல்லைத் தாண்டிய பயங்கரவாதம் – யாசர் அரஃபாத்


கடக்கும்காலங்களுக்கு நடுவே
கானல் நீராய் நம்
உறவுகள்!!

போருக்குச் செல்வதைப் போலவே
புறப்படுகிறோம்
நாட்டை விட்டு;
நாதியற்று!!

வயதின்
முக்கால்வாசி
முடிந்துவிட்டது
கவலைபட்டே;
சிரிக்கும் கொஞ்ச நேரமும்
சில்லறைக்காக ஏங்குகிறது
கறைந்துவிடுமோ கைப்பேசியின் தொகை!!

நீரிலே மிதக்கும்
என் விழிகள்;
நீயில்லாமல் தடுமாறும்
என் வழிகள்!!

அனல் காற்றும்
அங்கலாய்க்கும் என்
உள்ள சூட்டினைக் கண்டு!!

பணம் மட்டும்
குறிக்கோளாய்
பலநாள்;
சேர்த்து சேர்த்துப்
பார்த்தாலும்
சேரவில்லை எதுவும்;
என்னையும் உன்னையும் போல்!!

பள்ளிக்குச் செல்லும்
பிள்ளையும்;
பாடப்புத்தகத்தில் என்
புகைப்படம்;
அத்தாவை அறிமுகப்படுத்த!!

நெடுநாள் கழித்து
நாடு திரும்பியதால்
புகைப்படத்தோடு என்னை
பொருத்தம் பார்க்கும் என் பிள்ளை!!

எல்லோரும் சிரித்தாலும்
எல்லைத் தாண்டிய
பயங்கரவாதம்
இதுதான்;
கொஞ்சி
கெஞ்சிப் பார்த்தாலும்
சொல்ல மறுக்கும் என் பிள்ளை
அத்தா என்று புகைப்படத்தைத் தவிர்த்து!!

நன்றி:-யாசர் அரஃபாத்

***************