தொகுப்பு

Archive for the ‘மலையாக நிலையாக்கு’ Category

மலையாக நிலையாக்கு! – பீ. எம். கமால், கடையநல்லூர்


இறைவா !

நீ
கொடையாளன் என்பதற்கு
அடையாளம்
ஒன்றா இரண்டா ?

நீ
கேளாமல் தருபவன்
தட்டாமல் திறப்பவன் !
நான் கேட்டா
நீ என்னைத் தந்தாய் ?

நீ  தந்த அருட் கொடைகளில்   எல்லாம்
தலையாய கொடை என்னை
தாஹா நபியின்
உம்மத்தாய் ஆக்கி
உயர்வடையச் செய்ததன்றோ?

நீ என்னை
பிறப்பால் உயர வைத்தாய்
பெயரெடுக்கக் கல்வி தந்தாய் !
உறுப்புக்கள் நன்றி சொல்ல
உயர் தொழுகையும் தந்தாய் !

ஆன்மாவில் தேனாய்
அமர்ந்து நீ மணம் தந்தாய் !
எத்தனை கோடி
இன்பங்கள் நீ தந்தாய் !

நீ
கேளாமல் தருபவன்
தட்டாமல் திறப்பவன் !
வள்ளலைத் தந்த
வள்ளலே ! நீ

அள்ளக்குறையாத அருட் சுரபியாக
தெள்ளத் தெளிவான
திருமறையும்  தந்தாய் !

நாங்களோ-
பிச்சைப்   பாத் திரத்தைப்
பிறரிடம் ஏந்துகிறோம் !
அச்சத்துடனேயே !
ஆயுளைக் கழிககிறோம் !

நூலாம்படையான
எங்கள் ஈமானை
மலையாக நிலையாக்கி
மன்னிப்பையும் அருள்வாய் !
ஆமீன் !

நன்றி:- பீ. எம். கமால்,  கடையநல்லூர்

*********************************