தொகுப்பு

Archive for the ‘வாழ்க்கை’ Category

வாழ்க்கை – கவியன்பன் கலாம் அதிராம்பட்டினம்


பல்லுக்குள் அகப்பட்ட நாக்கை

பக்குவமாய் சுழல்வதுபோல் வாழ்க்கை

நல்லவைக்கும் தீயவைக்கும் போட்டி

நளினமாய் புரிதலில் வெற்றி

வில்லுக்குள் நாணைப் பூட்டி

வீரிட்டு பாயும் அம்பாய்

”மல்லுக்கு” நிற்கும் ஆசையினை

மதியால் வென்றிடுத் தெம்பாய்

கல்லுக்குள் வாழும் தேரைக்கும்

கர்த்தனே உணவளித் தாலும்

நில்லா உலகினில் வாழ்ந்திட

நீதான் கடினமாய் உழைத்திடு

சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் பொருத்தம்

சேரா வாழ்வினில் வருத்தம்

வல்லவனாய் வளம்பெற்று வாழ்ந்தாலும்

வறியவரை வதைத்திட எண்ணாதே

நன்றி:–“கவியன்பன்”, கலாம், அதிராம்பட்டினம். (பிறப்பிடம்)

அபு தபி (இருப்பிடம்) செல்பேசி:-00971-50-8351499

இவர்களின் ஆக்கங்களில் சில…..

ஏமாற்று உலகம்

இக்கரைக்கு அக்கரைப் பச்சை

உறவுகள்

பாலையான வாழ்க்கை

முரண்பாடுகளை முறியடிப்போம்

இணயதளம் ஓர் இனியதளம்

தமிழாய் தமிழுக்காய்

விதைகள்

ஊனம்

தாய்

காத்தமுன் நபி(ஸல்) மீது காதல் கொண்டேன்

வேடிக்கை மனிதர்கள்

அப்பா

கடலும்; படகும்

ரமளானே வருகவே…!!!

வண்டுதிர்க்கும் பூக்கள்

வாழ்க்கை