தொகுப்பு

Archive for the ‘வண்டுதிர்க்கும் பூக்கள்’ Category

வண்டுதிர்க்கும் பூக்கள்

செப்ரெம்பர் 28, 2010 1 மறுமொழி

வண்டுதிர்க்கும் பூக்களாய் வாடும் நிலைதனைக்

கண்டுதிர்க்கும் என்றன் கவிதை மலர்களைக்

கண்டுணர்ந்து கொள்ளாத காதலி யுள்ளமதைக்

கண்டுகொண்டே என்மனம் பேசும்.

வண்டுதிர்க்கும் பூக்களாய் வாடு மதனாலே

உண்டுமகிழ்ந்  துன்னை உதறிடு வெனென்று

கொண்டுள்ள எண்ணத்தால் கொன்று விடாதுடன்

விண்டுவிடு உண்மை நலம்.

வண்டுதிர்க்கும் பூக்களாய் வாழ்வு மடியாது

தண்டுபோ   லுன்னையேத் தாங்கிடு வேனென்று

பண்டுதமிழ் காதல் படித்த நமதுள்ளம்

கொண்டுள்ள பாடமே காண்.

வண்டுதிர்க்கும் பூக்களாய் வாழ்வு குலைந்தாலும்

மீண்டும் மலர்ந்திட மீண்டு வரவேண்டு மென்று

வேண்டும் தொழுகையில் வேண்டினே னென்று

ஈண்டு பகர்தல் சிறப்பு.

குறிப்பு: “கவிதை சங்கமம்” நடாத்திய கவிதைப் போட்டியில் எனது இந்த கவிதை முதலிடம் பெற்றது

நன்றி:–“கவியன்பன்”, கலாம், அதிராம்பட்டினம். (பிறப்பிடம்)

அபு தபி (இருப்பிடம்) செல்பேசி:-00971-50-8351499

இவர்களின் ஆக்கங்களில் சில…..

ஏமாற்று உலகம்

இக்கரைக்கு அக்கரைப் பச்சை

உறவுகள்

பாலையான வாழ்க்கை

முரண்பாடுகளை முறியடிப்போம்

இணயதளம் ஓர் இனியதளம்

தமிழாய் தமிழுக்காய்

விதைகள்

ஊனம்

தாய்

காத்தமுன் நபி(ஸல்) மீது காதல் கொண்டேன்

வேடிக்கை மனிதர்கள்

அப்பா

கடலும்; படகும்

ரமளானே வருகவே…!!!

வண்டுதிர்க்கும் பூக்கள்