தொகுப்பு

Archive for the ‘இணயதளம் ஓர் இனியதளம்’ Category

இணயதளம் ஓர் இனியதளம் – கவியன்பன் கலாம் அதிராம்பட்டினம்


இணயதளம் ஓர் இனியதளம்
இணயற்ற பலன்களை ஈன்று தரும் தனிநிலம்
சொடுக்கினால் உலகம் கண்முன்னால்;
சொல்ல முடியும் உறுதியாக என்னால்..!

தடுக்கப்பட்டவைகள் சில உண்டு
தவிர்த்து விட்டால் மிக்க நன்று

ஆழ்கடலினுள்ளேச் சென்று எடுத்து வரும் முத்துபோல்
ஆழ்ந்து இவ்வலைக்குள் தோய்ந்து கற்கும் வித்தைகள்..ஆ..ஹா..

எண்ணிலடங்கா; ஏட்டிலடங்கா..! இந்த வலைப்
பின்னலுக்குள்ளே உலகத்தைக் காட்டிடும்
ஜன்னலை அமைத்த ஜாம்பவான்களுக்கு நன்றி

நன்றி:–“கவியன்பன்”, கலாம், அதிராம்பட்டினம்.

செல்பேசி:-00971-50-8351499

இவர்களின் படைப்புகளில் சில

ஏமாற்று உலகம்

இக்கரைக்கு அக்கரைப் பச்சை

உறவுகள்

பாலையான வாழ்க்கை

முரண்பாடுகளை முறியடிப்போம்

இணயதளம் ஓர் இனியதளம்