தொகுப்பு

Archive for the ‘பசுமை தேநீர் Green Tea’ Category

பசுமை தேநீர் Green Tea – மு.அ. அபுல் அமீன் நாகூர்


பசுமை தேநீர்


வேயும் மலையில் விளையும்
தேயிலைக் கொழுந்தைப் பறித்து
காயும் வெயிலில் உலர்த்திய
கலப்பில்லா பசுமை தேநீரில்

மேவியுள்ள எபிகாலியோ கேட்டகின்
கல்லியேட் புற்றுநோய் செல்களைத்
தாவிவராது தடுத்து மார்பக
கல்லீரல் புற்றைப் போக்குகிறது.


தோலைச் சுருங்காது காத்து

தோற்றத்தில் இளமையைக்கூட்டி
வாலிப வனப்பைத் தருகிறது.
வாகான பசுமை தேநீர்!


புன்னகை பற்களைப் பாதுகாக்கும்
புளோரைடும் உள்ளது உண்ட
உணவைச் சீரணிக்கும் டாக்ஸிஜன்ட்
உட்குடலை சுத்திகரிக்கிறது.

குளுகோமா முதலிய கண்நோய்களைக்
குணமாக்கும் ஆண்டி ஆக்ஸிடெண்டும்
குளுகுளு பசுமை தேநீரில்
குவிந்து கிடப்பதும் உண்மையே!


நன்றி:- தகவல் முத்துகள்  (30/09/2011)

நன்றி:- மு.அ. அபுல் அமீன் நாகூர். அஞ்சலக அதிகாரி(ஓய்வு), செல்பேசி:-00919943469691

தலைவர்:- ‍பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் நாகூர், கௌதிய்யா துவக்கப்பள்ளி நாகூர், கிராம கல்விக்குழு நாகப்பட்டினம்.

துணைதலைவர்:- மத்தியஅரசு ஓய்வூதியர் சங்கம் நாகப்பட்டினம்,  ஜாமியா மஸ்ஜித் செய்யது பள்ளி நாகூர்.

பொருளர்:- நாகூர் தமிழ் சங்கம் நாகூர்.

உறுப்பின‌ர்:‍‍‍‍‍‍- த‌மிழ்நாடு நுக‌ர்வோர் இய‌க்க‌ம்.

இவர்களின் படைப்புகளில் சில

பத்தில் பத்து

ஹிஜ்ரத்

சிட்டுக்குருவி – கூடிவாழ்ந்தால் கோடி நன்மை

மனித நேயம்

ஆஷூரா நாளில் ஆரம்பம்

புளிச்சேப்பக்காரர் விருந்து

சாலை விதிகள் போற்றுவோம்

வரவுக்கு வரம்பு

ஆண்டவன் நீதி

பசுமை தேநீர் Green Tea