தொகுப்பு

Archive for the ‘யாருக்குப் பெருநாள்?’ Category

யாருக்குப் பெருநாள்? – கலீல் அஹ்மத் பாகவீ


நன்றி:- பரங்கிப்பேட்டை மவ்லவீ அஃப்ழலுல் உலமா
அ.பா. கலீல் அஹ்மத் பாகவீ M.A (அரபிக்)., M.A (தத்துவமும் சமயமும்).,