தொகுப்பு

Archive for the ‘மணமக்களை வாழ்த்தும் போது ஓத வேண்டியது’ Category

மணமக்களை வாழ்த்தும் போது ஓத வேண்டியது


மணமக்களை வாழ்த்த

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ

பா(B)ர(க்)கல்லாஹு ல(க்)க

ஆதாரம்: புகாரி 5367, 5155, 6386

அல்லது

بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ

பா(B)ர(க்)கல்லாஹு அலை(க்)க

ஆதாரம்: புகாரி 6387

அல்லது

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ

பா(B)ர(க்)கல்லாஹு ல(க்)க வபா(B)ர(க்)க அலை(க்)க வஜமஅ பை(B)ன(க்)குமா பி(F)ல் கைர்

ஆதாரம்: திர்மிதீ 1011

அல்லது

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

பா(B)ர(க்)கல்லாஹு ல(க்)க வபா(B)ர(க்)க அலை(க்)க வஜமஅ பை(B)ன(க்)குமா பீ(F) கைரின்

ஆதாரம்: அபூதாவூத் 1819

என்று மணமக்களை வாழ்த்தலாம்.

அல்குர்ஆனில் இடம்பெற்ற துஆக்கள்

அன்றாடம் ஓத வேண்டிய துஆக்கள்

கவலையின் போது ஓதும் துஆ

தூங்குவதற்கு முன் ஓத வேன்டியவை

கப்ருகளை ஜியாரத் செய்யும்போது

தலைசிறந்த பாவமன்னிப்பு – சையிதுல் இஸ்திஃபார்

ஆயத்துல் குர்ஸி

இறந்தவருக்காகச் செய்யும் துஆ

நோயாளியை விசாரிக்கச் செல்லும் போது ஓத வேண்டிய துஆ

இரவில் விழிப்பு வந்தால் ஓத வேண்டியது

வீட்டிருந்து வெளியே செல்லும் போது ஓத வேண்டியது

மணமக்களை வாழ்த்தும் போது ஓத வேண்டியது

Advertisements
%d bloggers like this: