தொகுப்பு

Archive for மே 21, 2010

மாலையில் ஓதவேண்டிய துஆக்கள்


மாலையில் ஓதவேண்டிய துஆக்கள்

ஆதாரம்: முஸ்லிம் 7083

ஆதாரம்: அபூதாவுத் 5090


ஆதாரம்: அபூதாவுத் 3900

39

அல்குர்ஆனில் இடம்பெற்ற துஆக்கள்

அன்றாடம் ஓத வேண்டிய துஆக்கள்

கவலையின் போது ஓதும் துஆ

தூங்குவதற்கு முன் ஓத வேன்டியவை

கப்ருகளை ஜியாரத் செய்யும்போது

தலைசிறந்த பாவமன்னிப்பு – சையிதுல் இஸ்திஃபார்

ஆயத்துல் குர்ஸி

இறந்தவருக்காகச் செய்யும் துஆ

நோயாளியை விசாரிக்கச் செல்லும் போது ஓத வேண்டிய துஆ

இரவில் விழிப்பு வந்தால் ஓத வேண்டியது

வீட்டிருந்து வெளியே செல்லும் போது ஓத வேண்டியது

மணமக்களை வாழ்த்தும் போது ஓத வேண்டியது

மாலையில் ஓதவேண்டிய துஆக்கள்